Anneli Werelius
Språklärare och specialpedagog. översättare, och radioproducent

Jag erbjuder specialpedagoiska tjänster som handledning av lärare, rektorer och elevassistenter, pedagogiska utredningar, screeningar av elevers kunskaper, observationer i klassrumsmiljö och produktion av specialpedagogiskt material, som bildstöd, mallar för kartläggning och övningsmaterial.

Jag är specialiserad på läs- och skrivutredning och har läst 15 poäng gestaltande foto för pedagogik på Valands konsthögskola i Göteborg.
Jag har en Magisterexamen i specialpedagogik.

Som medlem på professionssiten www.proz.com översätter jag texter från engelska, tyska, norska och danska till svenska. Mitt användarnamn på Proz är AWtranslator,

I samarbete med Johanna Ocares på Cultpoint 77 anordnar jag spåkresor till sevärda platser i Sverige. Våren 2024 går resan till Visingsö och Sveriges näst största sjö, Vättern i Småland.